Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim

Klauzula informacyjna dla klientów Centrum

Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych klientów tut. PCPR jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 41,  97-200 Tomaszów Maz.,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Justyna Płuciennik  iod@pcpr-tm.pl, tel.: 44 725 14 60
3) dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań PCPR - na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym;
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe przechowywane są w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz rzeczowym wykazem akt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim;
6) każda osoba ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym następującymi przepisami prawa:
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  jest obligatoryjne

        Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą