Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim

Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Statut

Załącznik do uchwały Nr XX/162/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Maz. z dnia 26 kwietnia 2012 r.


              


                                           S T A T U T

 

                      


                 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
                            w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

 

 

 

 § 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim, zwane dalej „Centrum” jest organizacyjną jednostką budżetową powiatu tomaszowskiego.

 § 2. Siedziba Centrum znajduje się w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 41.

  § 3. Centrum podlega bezpośrednio Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Maz. 

 § 4. Centrum działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

 § 5. Centrum realizuje zadania określone w:
1) art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.   z  2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. );
2) art. 35a ust. 1 pkt 1 lit. a) i c) oraz w pkt  6  w  części  dotyczącej  rehabilitacji  społecznej  osób  niepełnosprawnych,  a  także  w  pkt 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
3) art. 180 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn, zm);
4) art. 6 ust 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);
5) innych przepisach, a dotyczące działań samorządu powiatowego umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych  sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 § 6. Strukturę organizacyjną oraz zasady kierowania Centrum szczegółowo określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Tomaszowie Maz.

Informacje

Liczba wyświetleń: 450
Utworzono dnia: 02.02.2018

Historia publikacji

  • 09.04.2018 15:48, Agnieszka Chodera
    Edycja strony: Statut
  • 02.02.2018 20:20, Agnieszka Chodera
    Dodanie strony: Statut

Elektroniczna Skrzynka Podawcza